2 9369 781

No 9:00 - 18:00

info@mezilatvijai.lv

no 9:00 - 18:00

Adrese:

Krasta iela 12, Grobiņa

Kā iegūt labāko cenu?

Meža un lauksaimniecības zemes vērtību nosaka dažādi faktori. Atbilstoši kopjot to,  īpašnieks var ievērojami paaugstināt sava īpašuma vērtību, savukārt atstājot to novārtā, samazināt nākotnes ieguvumu.

Vērtība tiek noteikta, ņemot vērā īpašuma atrašanās vietu, izmēru un īpašumā esošo resursu kvalitāti.

Nodrošinām līguma izpildi, bez slēptiem noteikumiem. Tūlītēja samaksa pēc līguma noslēgšanas, pilnā apmērā.

Faktori, kas palielina meža vērtību:

Faktori, kas palielina LIZ vērtību: