2 9369 781

No 9:00 - 18:00

info@mezilatvijai.lv

no 9:00 - 18:00

Adrese:

Krasta iela 12, Grobiņa

Jautājumi un atbildes par īpašuma pārdošanu, apgrūtinājumu risināšanu, meža cenas noteikšanu, darījuma apmaksas kārtību un noteikumiem, meža cenas piedāvājuma saņemšanu un cita būtiska informācija. Ja neatradi atbildi uz sev intresējušo jautājumu, sazinies ar mums, izmantojot kontaktformu vai zvanot +371 29369781

Godīgs un pretimnākošs darījums. Jo katrs darījums un izteiktais piedāvājums ir individuāls. 

“Meži Latvijai” ir lieliska izvēle sadarbībai vairāku iemeslu dēļ:

Ilgstošu pieredzi: Mēs esam strādājuši šajā nozarē vairāk nekā 15 gadus, kas nozīmē, ka mums ir bagāta pieredze un zināšanas par mežsaimniecību un saimniecisko darbību mežos Latvijā, tāpēc mēs spējam nodrošināt, ka klienti saņem labākos iespējamos pakalpojumus un padomus šajā jomā.

Labas klientu atsauksmes: Mūsu ilggadējie klienti ir izteikuši pozitīvas atsauksmes par mūsu pakalpojumiem un profesionālismu. Mēs cenšamies saglabāt augstu klientu apmierinātības līmeni.

Veiksmīgas sadarbības: Mēs esam veikuši veiksmīgu sadarbību ar citiem uzņēmumiem, sniedzot kvalitatīvus pakalpojumus un risinot dažādus uzdevumus mežsaimniecības nozarē.

Uzmanību klienta vajadzībām: Mēs cenšamies pilnībā saprast un apmierināt mūsu klientu vajadzības, piedāvājot pielāgotus risinājumus un elastīgu pieeju.

Meža vērtības piedāvājums tiek izteikts vienu līdz divu dienu laikā.

Meža īpašuma pārdošanas gadījumā visbiežāk pilna darījuma summa tiek pārskaitīta notāra klātbūtnē darījuma dienā. Ja vēlaties, ir iespēja saņemt avansa maksājumu iepriekš.

Cirsmas pārdošanas gadījumā visbiežāk pilna darījuma summa tiek samaksāta līguma parakstīšanas dienā.

Mums ir plaša pieredze domājamo daļu, gan mantojuma lietu, gan citu līdzīgu jautājumu atrisināšanā, piemēram, kredītsaistību dzēšanā un kopīpašumu sadalīšanā. Ja lemsiet sadarboties ar “Meži Latvijai”, palīdzēsim sakārtot ar īpašumu saistītos apgrūtinājumus bez maksas.

Ja tiek pārdots meža īpašums, īpašniekam jāveic iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) apmaksa 20 % apmērā no kapitāla pieauguma. To aprēķina šādi: īpašuma pārdošanas cena – īpašuma iegādes vērtība – izdevumi īpašuma iegādei un uzturēšanai. Ja īpašums ir mantots vai iegūts dāvinājumā, kā īpašuma iegādes vērtība tiek noteikta tā kadastrālā vērtība. “Meži Latvijai” sedz visus saistītos maksājumus ieskaitot notāram par vizīti un nepieciešamo dokumentu sagatavošanu, kā arī atdalāmu zemes vienību gadījumā, apmaksājam robežplānu pārzīmēšanu un citus saistītos izdevumus.

Pārdodot cirsmu,  saskaņā ar likumu par iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) III daļas 15. panta 6. nodaļas pirmo punktu, tiek piemērota 10% IIN likme. Saskaņā ar šī paša likuma 17. panta 10. punkta 2. daļu, darījumam tiek piemērota izdevumu norma 25%*, kuru ar nodokli neapliek. Tas nozīmē, ka nodoklis šajā gadījumā ir 10% no 75% jeb 7.5%.

* 25% izdevumu normu var attiecināt uz cirsmas atjaunošanas izmaksām.

 

Jā, piedāvājam veikt īpašuma dalīšanu, piemēram, atdalot meža īpašumu no lauksaimniecības zemes vai mežu no dzīvojamām ēkām. 

Pieņemts uzskatīt, ka mežu izciršana nodara kaitējumu videi. Patiesībā meža platība Latvijā nesamazinās. Pēc nociršanas mežs atjaunojas dabiski vai tiek iestādīts. 

Meža īpašuma pārdošanas gadījumā mums ir svarīgi uzsvērt, ka meža izciršana tiek veikta pēc ilgtspējīgās mežsaimniecības principiem. Tas nozīmē, ka meža apsaimniekošana tiek veikta tā, lai mežs varētu atjaunoties un saglabāt savu vērtību ilgtermiņā. Tā vietā, lai mežs būtu pāraudzis, mēs strādājam, lai nodrošinātu, ka tas saglabājas un atjaunojas, radot ilgtermiņa labumu un ilgtspējīgu risinājumu. Tas ir mūsu pienākums gan pret mežu, gan pret nākamajām paaudzēm.